Aktualności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka. 

Spotkanie żoliborskich partnerów wspierających rodziny z problemami funkcjonowania.

7 czerwca 2018 r. odbyło się, drugie już w tym roku, spotkanie partnerów  wspierających rodziny z problemami funkcjonowania ,w którym uczestniczyli pracownicy socjalni  Ośrodka, przedstawiciele szkół, przedszkoli i placówek realizujących ofertę pozaszkolną dla dzieci, kuratorskiej służby sądowej oraz Pani Anna Augustyniak - Zastępca Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa

Galeria: 

24 maja 2018 r w Szkole Podstawowej nr 392 przy Alei Wojska Polskiego odbyła się szósta Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa. Przez trzy godziny dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie bawili się przy najnowszych przebojach. Chwile odpoczynku  urozmaicały pokazy taneczne zespołów ze Szkoły Podstawowej nr 92 i 267 oraz atrakcyjne gry i konkursy na najwytrwalszego tancerza i tancerkę, najdłuższy pociąg czy najciekawszy strój. Dużo śmiechu towarzyszyło również zabawie w tzw. gorące krzesła oraz podczas tańczenia „kaczuszek”.

Marszałek Józef Piłsudski

Galeria: 

8 maja 2018 roku w ramach projektu „Kufer pełen bajek” odbyło się międzypokoleniowe spotkanie seniorów z Domu Seniora „Piękny Brzeg” z dziećmi z Przedszkola 131.

Na imprezie poświęconej 100-leciu odzyskania niepodległości, gościliśmy Pana Michała Rybaka - pracownika Muzeum Niepodległości, który przybliżył sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie seniorzy wspólnie z przedszkolakami zaśpiewali kilka pieśni legionowych, m.in.: „Ułani, ułani”, „Legiony”.

Spotkanie z poezją Pani Ali Żoliborzanki

Galeria: 

24 kwietnia 2018 roku w „Czytelni pod Sowami”, w ramach światowego dnia poezji odbyło się spotkanie z twórczością Ali Żoliborzanki od wielu lat związanej z Domem Seniora „Piękny Brzeg”. Słuchacze mieli przyjemność poznać w wykonaniu poetki wiersze z jej trzech tomików: „Słowem malowane”, „Zatrzymać czas” oraz „Do trzech razy sztuka”. Autorka odpowiadała na wiele pytań publiczności dotyczących jej twórczości.

Strony