Aktualności

 

„Seniorzy mają talent” V edycja konkursu

Galeria: 

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbyła się V edycja konkursu „Seniorzy mają talent” realizowanego przez 8 warszawskich ośrodków pomocy społecznej z następujących dzielnic: Białołęki, Bielan, Śródmieścia, Ursynowa, Rembertowa, Wawra, Wesołej i Żoliborza. Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrzów w/w dzielnic, w tym Burmistrza Dzielnicy Żoliborz - Pana Krzysztofa Bugli.

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Galeria: 

3 czerwca 2016 r. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 9 przy ul. Paska 10 zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Marymoncki  Cross Fit”. Wśród zabaw, w których uczestniczyły dzieci znalazły się m.in. ćwiczenia gimnastyczne,  jazda rowerem, mecz piłki nożnej, taniec zumba. W ramach konkursu kulinarnego najmłodsi  komponowali sałatki,  zdrowe i smaczne potrawy. Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoją ofertę pomocową dla rodzin.

Giełda pracy

Galeria: 

18 maja 2016 r. w siedzibie Ośrodka odbyła się kolejna giełda pracy skierowana do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych. Oferty pracy prezentowały 4 firmy: Ever Grupa, Simply, Stowarzyszenie Integracja, Organizacja POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które przedstawiały wolne miejsca pracy na stanowisku pracownika m.in.: utrzymania czystości, pracownika biurowego. Osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z profesjonalnego poradnictwa zawodowego ułatwiającego podjęcie decyzji dotyczącej zatrudnienia.

Żoliborz Tańczy- Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa

Galeria: 

13 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 55 przy Alei Wojska Polskiego 1a odbyła się III Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa „Żoliborz Tańczy”.  W potańcówce wzięli udział seniorzy, uczniowie z żoliborskich szkół, osoby niepełnosprawne i całe rodziny z dziećmi. Wśród atrakcji znalazły się m.in. pokazy: tańca uczestników Klubu Tańca przy SP nr 92, Akademii Tańca Marcin Hakiel, zespołu „Dzieci Żoliborza” i mini recital zespołu „Bezimienni” działającego przy SP nr 267.

Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Partnerstwo powstało w październiku 2014 roku jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. W wyniku rozmów z lokalnymi partnerami ustalono, iż istnieje potrzeba zawiązania kolejnego partnerstwa w rejonie Sadów Żoliborskich. Partnerstwo lokalne utworzone zostało w celu  wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania  działań na rzecz aktywności społecznej  i integracji mieszkańców.

Strony