Aktualności

 

Giełda pracy

Galeria: 

18 maja 2016 r. w siedzibie Ośrodka odbyła się kolejna giełda pracy skierowana do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych. Oferty pracy prezentowały 4 firmy: Ever Grupa, Simply, Stowarzyszenie Integracja, Organizacja POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które przedstawiały wolne miejsca pracy na stanowisku pracownika m.in.: utrzymania czystości, pracownika biurowego. Osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z profesjonalnego poradnictwa zawodowego ułatwiającego podjęcie decyzji dotyczącej zatrudnienia.

Żoliborz Tańczy- Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa

Galeria: 

13 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 55 przy Alei Wojska Polskiego 1a odbyła się III Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa „Żoliborz Tańczy”.  W potańcówce wzięli udział seniorzy, uczniowie z żoliborskich szkół, osoby niepełnosprawne i całe rodziny z dziećmi. Wśród atrakcji znalazły się m.in. pokazy: tańca uczestników Klubu Tańca przy SP nr 92, Akademii Tańca Marcin Hakiel, zespołu „Dzieci Żoliborza” i mini recital zespołu „Bezimienni” działającego przy SP nr 267.

Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Partnerstwo powstało w październiku 2014 roku jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. W wyniku rozmów z lokalnymi partnerami ustalono, iż istnieje potrzeba zawiązania kolejnego partnerstwa w rejonie Sadów Żoliborskich. Partnerstwo lokalne utworzone zostało w celu  wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania  działań na rzecz aktywności społecznej  i integracji mieszkańców.

Giełda pracy

Galeria: 

19 kwietnia 2016 r. w siedzibie OPS Żoliborz odbyła się giełda pracy skierowana do osób bezrobotnych jak również do osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na giełdę pracy przybyła liczna grupa osób, mieszkańców Żoliborza i innych warszawskich dzielnic.Oferty pracy prezentowały 3 firmy: Ever Grupa, Konsalnet, Cleanex, które przedstawiały wolne miejsca pracy na stanowisku pracownika utrzymania czystości oraz pracownika ochrony mienia.

Wielkanoc Sąsiedzka

Galeria: 

15 marca 2016 r. w Galerii Żoliborz odbyło się dla mieszkańców Zatrasia, Rudawki  oraz Sadów Żoliborskich przedświąteczne spotkanie pn. „Wielkanoc Sąsiedzka”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez żoliborskie partnerstwa lokalne ‘Nasz Żoliborz IV” i „Sady Żoliborskie”. Imprezę rozpoczynały warsztaty plastyczne, podczas których żoliborscy seniorzy wraz z dziećmi, tworzyli konkursowe palmy wielkanocne i ozdoby świąteczne. Jury wybrane spośród organizatorów wyłoniło najciekawsze prace, nagradzając młodych autorów symbolicznymi upominkami.

Strony