Kawa dla seniora

Projekt „Kawa dla seniora” realizowany jest w OPS Żoliborz od lipca 2008 roku. Odbiorcami projektu są osoby , które ukończyły  60 r. życia zamieszkujące Dzielnicę Żoliborz.

Celem projektu jest  przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych z Dzielnicy Żoliborz, jak również aktywizacja środowiska lokalnego, nawiązanie  oraz  budowanie sieci partnerskiej współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych z terenu Dzielnicy.

Seniorom oferujemy:

możliwość uzyskania karnetu uprawniającego do zakupów w dni powszednie kawy lub herbaty w wybranych lokalach gastronomicznych za symboliczne 1 złotych ,

ulotkę informacyjną ze wskazaniem lokali biorących udział w projekcie oraz regulaminem.

Obecnie współpracują z Ośrodkiem w ramach projektu następujące lokale:

  1. ,,Secret Life Cafe'' ul. Słowackiego 15/19, Warszawa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 16.00
  2. ,,Spotkanie'' ul. Krasińskiego 2/4/6, Warszawa w dni powszednie w godzinach 12.00 - 15.00
  3. "Żolibarek" Galeria Żoliborz ul. Broniewskiego 28, Warszawa w dni powszednie w godzinach 10.00 - 12.00
  4. ,,Żywiciel''  Pl. Inwalidów 10, Warszawa w dni powszednie w godzinach 9.00 - 12.00
  5. „THAISTY”. ul. Adama Mickiewicza 27 ( wejście od Placu Wilsona), Warszawa w poniedziałki w godzinach 14.00-16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 12.00-14.00.
  6. „Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego”, ul. Czarnieckiego 51 Warszawa, w dni powszednie w godzinach 12.00-16.00.
  7. „Kotłownia”, ul. Suzina 8 Warszawa w dni powszednie w godz. 13.00-17.00.
  8. „Via Suzina”, ul. Suzina 8 Warszawa w dni powszednie w godz. 13.00-17.00.