Przewóz osób niepełnosprawnych

Usługę realizuje firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w systemie „od drzwi do drzwi”, tzn. zapewniona  jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Umowa na realizację w/w usługi została zawarta przez Miasto Stołeczne Warszawa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski na okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem  (do 20 km od granic Warszawy), od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 20.00, z  zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni ustawowo wolne od pracy.

Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 15 zł brutto.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl .

Więcej informacji