Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora

W poniedziałki od godziny 9.00 do 15.00 w pracowni komputerowej Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 w Warszawie działa Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. Z usług Doradcy Cyfrowego może skorzystać każda osoba, która ukończyła 60-ty rok życia oraz mieszka na terenie Warszawy (bezpłatne porady i konsultacje z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych- maksymalnie 1 godzinę dziennie).

Na każde spotkanie z doradcą obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 517-828-910.

Zadanie publiczne pod nazwą ,,Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora” współfinansowane jest ze środków m.st. Warszawy, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus.