Koszty jednostkowe usług socjalnych

Od dnia 01 lutego 2018 r. dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

  1. koszt 1 godziny usług opiekuńczych - do 31 stycznia 2019 r. - 17,75 zł;
  2. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych - do 31 stycznia 2019 r. – 22,19 zł;
  3. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - do 31 grudnia 2018 r. - 29,88 zł;
  4. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - do 31 maja 2018 r. - 6,23 zł;
  5. koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - do 31 maja 2018 r.:
  • łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego - 10,22 zł;
  • koszt śniadania - 3,99 zł;
  • koszt obiadu dwudaniowego - 6,23 zł;
  1. koszt obiadu jednodaniowego w Środowiskowym Domu Samopomocy - do 31 maja 2018 r. - 5,04 zł;
  2. koszt dwudaniowego obiadu wydanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady Żoliborskie" - do 31 października 2019 r. - 11,59 zł