Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka. 

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail iod@ops-zoliborz.waw.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.