koszty jednostkowe usług socjalnych(2)

 Od 01 czerwca 2018 r. dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

  1. koszt 1 godziny usług opiekuńczych  do dnia  31 stycznia 2019 r.  wynosi 17,75 zł;
  2. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych do dnia 31 stycznia 2019 r. wynosi - 22,19 zł;
  3. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi - 29,88 zł;
  4. koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady” do dnia  31 października 2019 r. wynosi 11,59 zł;
  5. koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów do 31 maja 2019 r. wynosi:
  • łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego - 15,20 zł;
  • koszt śniadania - 5,80 zł;
  • koszt obiadu dwudaniowego - 9,40 zł;

   6. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów  do dnia 31 maja 2019  r.
       wynosi - 9,40 zł;
   7. Koszt jednego obiadu  w Środowiskowym Domu Samopomocy do dnia 31 maja 2019 r. wynosi – 7,00 zł.