Spotkanie żoliborskich partnerów wspierających rodziny z problemami funkcjonowania.

7 czerwca 2018 r. odbyło się, drugie już w tym roku, spotkanie partnerów  wspierających rodziny z problemami funkcjonowania ,w którym uczestniczyli pracownicy socjalni  Ośrodka, przedstawiciele szkół, przedszkoli i placówek realizujących ofertę pozaszkolną dla dzieci, kuratorskiej służby sądowej oraz Pani Anna Augustyniak - Zastępca Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uczestnicy omawiali  współpracę w realizacji zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapoznani zostali też z ofertą wakacyjną dla dzieci i młodzieży z naszej Dzielnicy.

Kolejne spotkanie partnerów zostało zaplanowane na wrzesień br.