Seniorzy z wizytą w Arboretum

Galeria: 

Wycieczka służyła aktywizacji osób starszych, rozwojowi kondycji fizycznej, zaspokojeniu potrzeb poznawczych i prospołecznych oraz poszerzeniu wiedzy na temat zwiedzanych miejsc i związanych z nimi dziełami literackimi.

27 czerwca 2018r seniorzy z Domu Seniora „Piękny Brzeg” oraz Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wybrali się w podróż do Lipiec Reymontowskich. Jest to wieś położona w województwie łódzkim, w której Władysław Reymont umiejscowił akcję powieści „Chłopi”, nagrodzoną Noblem. Kolejnym przystankiem podróży był Rogów i zwiedzanie Arboretum, gdzie znajdują się najcenniejsze w Europie gatunki i odmiany drzew i krzewów. Ogrodem opiekuje się Katedra Botaniki Leśnej Wydziału Leśnego SGGW. Wycieczka dostarczyła seniorom wielu niezapomnianych wrażeń, a piękne widoki na długo pozostaną w ich pamięci.