Certyfikat jakości ISO

OPS Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wprowadził, udokumentował i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami Normy PN-EN ISO 9001:2015.** Opis polityki jakości **

certyfikat

Głównym celem wdrożenia tego systemu jest doskonalenie jakości świadczonych usług
i organizacji pracy.
W czerwcu 2007 roku Ośrodek otrzymał Certyfikat (Nr 544/2007) wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Dokument ten potwierdza, że przyjęty system zarządzania spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001 w zakresie świadczenia profesjonalnych usług socjalnych związanych z realizacją zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Dzielnicy Żoliborz.

Dyrektor Ośrodka ustanowił w drodze zarządzenia Politykę Jakości, której głównymi założeniami są zasady praworządności, otwartości, przejrzystości i bezstronności. Przyjęte cele jakościowe zobowiązują do uwzględniania potrzeb i oczekiwań klientów, sprawnego i kompetentnego załatwiania spraw, doskonalenia komunikacji z klientami, stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Ośrodek otrzymał kolejny certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 ważny do dnia 10.06.2022 roku.