Poszukiwany z-ca Gł. Księgowego/Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze/urzędnicze w Ośrodku - z-ca Gł. Księgowego/Gł. Specjalista w Zespole Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.