Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje wolontariuszy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą, nauczać języków obcych, spędzać czas aktywnie i kreatywnie wraz z seniorami uczęszczającymi do żoliborskich ośrodków wsparcia.