Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

 

Warszawa wspiera uczniów

Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż wniosek o:

  • stypendium szkolne
  • zasiłek szkolny

Stypendium szkolne
Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej
Czym jest stypendium szkolne?
To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkoła.

Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

Zasiłek szkolny
Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej.

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej.

Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

 

UWAGA:

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 zaleca się ograniczenie osobistego kontaktu z pracownikami Ośrodka.

► Osoby korzystające z pomocy Ośrodka proszone są nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem socjalnym, który pomoże Państwu w wypełnieniu wniosku.

► Osoby dotychczas nie korzystające z pomocy Ośrodka proszone są o:  nawiązanie kontaktu telefonicznego w celu umówienia ewentualnej wizyty w Ośrodku, złożenia wniosku do skrzynki znajdującej się na parterze.