Spotkanie z tradycją wielkanocną

Galeria: 
**spotkanie z tradycją wielkanocną**
**spotkanie z tradycją wielkanocną**
**spotkanie z tradycją wielkanocną**
**spotkanie z tradycją wielkanocną**

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz Żoliborskimi Partnerstwami Lokalnymi zorganizował cykl spotkań dla mieszkańców. Spotkania odbyły się w, Bibliotece Publicznej – Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 138, Miejscu Aktywności Lokalnej i Klubie Seniora ,,PROMYK’’ oraz Pawilonie Kulturalnym.

W spotkaniach aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Dzielnicy Żoliborz, w tym seniorzy i dzieci ze szkół podstawowych. Warsztaty w takiej formie pobudzały wyobraźnię i angażowały do wspólnej aktywności.