Bezpłatne zajęcia psychogeriatryczne przy ul. Elbląskiej 35

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W RAMACH ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNO-GERIATRYCZNEGO DLA OSÓB 60+  PRZYCHODNIA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 35

WARUNKI PRZYJĘCIA:

- wymagane skierowanie od lekarza POZ, psychiatry lub geriatry

- rozpoznanie choroby na skierowaniu:

  • - otępienie w chorobie Alzheimera
  • - otępienie naczyniowe
  • - otępienie nieokreślone
  • - inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem, dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
  • - epizod maniakalny
  • - zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  • - zaburzenia depresyjne nawracające
  • - inne zaburzenia nastroju.

Więcej informacji pod numerem tel. 22 633 42 77

lub e-mailem: elblaska.psychogeriatria@spzzlo.pl.

Więcej informacji