Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

Galeria: 
**Pierwsza pomoc przedmedyczna**
**Spotkanie z ratownikiem medycznym**
**Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej**

Pierwsza pomoc przedmedyczna to ta, której możemy udzielić poszkodowanemu, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Temu niezwykle ważnemu zagadnieniu, poświęciliśmy czwartkowe spotkanie, w Klubie Seniora „Promyk”. O tym jak rozpoznać i jak reagować w przypadku udaru, zawału czy nagłego spadku poziomu cukru – opowiadał Pan Marcin, ratownik medyczny z Fundacji „Ambulans z Serca”. Rozmawialiśmy także o tym, jak postępować w sytuacji ukąszeń, oparzeń czy zadławień. W tym ostatnim przypadku seniorzy mogli sami, w praktyce, sprawdzić technikę udzielania pomocy osobie z zakrztuszeniem, korzystając ze specjalnego przyrządu uciskowego. Ratownik pokazywał także sposoby na radzenie sobie w podobnych sytuacjach, w przypadku małych dzieci (wnuków), które często pozostają pod opieką babć i dziadków. Spotkanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem seniorów.