Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,  we współpracy       z Urzędem Pracy m.st. Warszawy , od kwietnia 2015r. do lipca 2015r.-  realizował   Program Aktywizacja i Integracja (PAI),  skierowany  do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Podejmowane działania miały na celu  aktywizację zawodową i integrację społeczną osób bezrobotnych.

W  Programie PAI uczestniczyły  24 osoby bezrobotne. Osoby te brały udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy  , zostały skierowane  do zatrudnienia  w ramach prac społecznie użytecznych w Ośrodku Pomocy Społecznej , żoliborskich placówkach oświatowych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy . Realizatorem działania w zakresie integracji społecznej była Fundacja Aktywizacja. Program ukończyło 14 osób.

Od września 2015r. Ośrodek kontynuował w/w Program, do którego zostało skierowanych 12 osób na okres 3 miesięcy – do 30 listopada 2015r. Drugi etap prac społecznie użytecznych ukończyło 11 osób.

4 grudnia 2015r. w Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Pracy m. st. Warszawy  z udziałem 16 Ośrodków Pomocy Społecznej, które realizowały Program PAI, gdzie   omówione zostały rezultaty realizacji Programu,  jak również perspektywa  na 2016 rok.    

W marcu 2016 r. planowana jest kolejna realizacja Programu PAI, do którego OPS Żoliborz planuje skierować kolejne osoby bezrobotne.