Procedura niebieskiej karty w czasie pandemii

W związku ze stanem pandemii koronawirusa członkowie Zespołu Interdycyplinarnego i grup roboczych prowadzą działania z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii.

W celu zapewnienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji związanej z podejrzeniem przemocy w rodzinie członkowie grup roboczych/Zespołu Interdyscyplinarnego monitorują sytuacje w rodzinach oraz współpracują nad planem działań w sposób zdalny tj. poprzez wykorzystanie kontaktu telefonicznego, mailowego.

W przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie przedstawiciele odpowiednich służb wszczynają procedurę „Niebieskiej Karty”.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z:

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Kontakt telefoniczny: 22 569 28 00 w godz. 08.00-16.00

Kontakt mailowy: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

- Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz

Kontakt telefoniczny: 47 723-71-16, 47 723-71-04, 47 723-71-80

Numer alarmowy: 112

Informacje dot. pomocy dla osób doświadczających przemocy oferowanej na terenie m.st. Warszawy umieszczone są na stronie