Aktywizacja Społeczności Lokalnej

Ośrodek we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS  realizuje program Centrum Aktywności Lokalnej.

Celem programu jest pobudzanie społecznej aktywności lokalnej poprzez działania edukacyjne, integracyjno-aktywizujące skierowane  do mieszkańców z różnych rejonów Dzielnicy Żoliborz, we  współpracy z różnymi podmiotami : instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami biznesowymi.

Ośrodek pełni rolę koordynatora działających na Żoliborzu  czterech partnerstw  lokalnych : Nasz Żoliborz IV, Marymont-Kaskada, Żoliborz Oficerski, Sady Żoliborskie. Obszar działalności partnerstw ilustruje mapa.

Wszelkie informacje dotyczące realizowanych działań i współpracy można uzyskać kontaktując się z nami:
email: zolops@ops-zoliborz.waw.pl
tel.: 22 569 28 47