Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej /Starszy specjalista pracy socjalnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi: Pracownik Socjalny / Starszy Pracownik Socjalny / Specjalista Pracy Socjalnej /Starszy specjalista pracy socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Specjalistycznej zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 1 etat.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi: Specjalista Pracy Socjalnej / Starszy specjalista pracy socjalnej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Specjalistycznej, zatrudnienie w ramach umowy o pracę - 1 etat.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Terapeuta/Starszy Terapeuta (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi Terapeuta/ Starszy terapeuta w Ośrodku Wsparcia - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Zastępca Dyrektora (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Zastępca Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany Terapeuta/Starszy Terapeuta (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, poszukuje pracowników na stanowisko pomocnicze i obsługi Terapeuta/ Starszy terapeuta w Ośrodku Wsparcia - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony