Zatrudnienie

Poszukiwany starszy asystent rodziny/asystent rodziny/młodszy asystent rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze starszego asystenta rodziny/asystenta rodziny/młodszego asystenta rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu oraz 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych w wymiarze pełnego etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwani pracownicy na realizację zadań pracownika socjalnego (2 osoby) w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością"

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracowników socjalnych (2 osoby) do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Poszukiwany konsultant ds. aktywizacji społeczności lokalnej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze konsultanta ds. aktywizacji społeczności lokalnej w Dziale Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwani pracownicy na realizację zadań pracownika socjalnego (2 osoby) w projekcie "Akademia Zarządzania Przyszłością" (zakończone)

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracowników socjalnych (2 osoby) do projektu "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Strony