Zatrudnienie

Poszukiwany starszy asystent rodziny/asystent rodziny/ młodszy asystent rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze starszego asystenta rodziny/asystenta rodziny/ młodszego asystenta rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu oraz 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych w wymiarze pełnego etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany pracownik na realizację zadań pracownika socjalnego w projekcie Akademia Zarządzania Przyszłością

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy poszukuje pracownika na realizację zadań pracownika socjalnego w projekcie "Akademia zarządzania przyszłością" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji tutaj.

Poszukiwany starszy asystent rodziny/asystent rodziny/młodszy asystent rodziny (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze starszego asystenta rodziny/asystenta rodziny/młodszego asystenta rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu oraz 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy.

Więcej informacji w załączniku.

Poszukiwany starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych (zakończone postępowanie wraz z aktualizacją wyniku naboru)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze starszy inspektor/specjalista/główny specjalista w obszarze ds. kadrowych w wymiarze pełnego etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Strony