Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych poza formalnie prowadzonymi naborami na wolne stanowiska, a wszelkie aplikacje przesłane poza naborem będą usuwane.

Poszukiwany Młodszy asystent rodziny/ Asystent rodziny/ Starszy asystent rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi: Młodszy asystent rodziny/ Asystent rodziny/ Starszy asystent rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Specjalista pracy z rodziną / Starszy specjalista pracy z rodziną

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: Specjalista pracy z rodziną / Starszy specjalista pracy z rodziną (zatrudnienie na danym stanowisku jest zależne od stażu pracy i doświadczenia zawodowego kandydata) w Dziale Pomocy Specjalistycznej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu w związku z realizacją projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży:

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany Kierownik Ośrodka Wsparcia - Domu Seniora „Piękny Brzeg”

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Wsparcia - Domu Seniora „Piękny Brzeg” - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Poszukiwany terapeuta

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, poszukuje pracowników na stanowisko pomocnicze i obsługi Terapeuta w Ośrodku Wsparcia - Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów - zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania: 

Strony