Zatrudnienie

Poszukiwany starszy asystent rodziny/asystent rodziny/ młodszy asystent rodziny (zakończone)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze starszego asystenta rodziny/asystenta rodziny/ młodszego asystenta rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu oraz 1/2 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy

Więcej informacji w załączniku.

Strony