projekt Akademia Zarządzania Przyszłościąpomoc zywnosciowa bezterminowo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka. 

XI Żoliborski Festiwal Śpiewających Seniorów

Zaproszenie do udziału w konkursie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, serdecznie zaprasza chóry seniorów, zespoły, artystów indywidualnych do wzięcia udziału w XI edycji Żoliborskiego Festiwalu Śpiewających Seniorów.

Festiwal odbędzie się 26 września 2018 roku (środa) na warszawskim Żoliborzu, w Kinie ”Wisła” Pl. Wilsona 2.

Spotkanie żoliborskich partnerów wspierających rodziny z problemami funkcjonowania.

7 czerwca 2018 r. odbyło się, drugie już w tym roku, spotkanie partnerów  wspierających rodziny z problemami funkcjonowania ,w którym uczestniczyli pracownicy socjalni  Ośrodka, przedstawiciele szkół, przedszkoli i placówek realizujących ofertę pozaszkolną dla dzieci, kuratorskiej służby sądowej oraz Pani Anna Augustyniak - Zastępca Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa

Galeria: 

24 maja 2018 r w Szkole Podstawowej nr 392 przy Alei Wojska Polskiego odbyła się szósta Integracyjna Potańcówka Międzypokoleniowa. Przez trzy godziny dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie bawili się przy najnowszych przebojach. Chwile odpoczynku  urozmaicały pokazy taneczne zespołów ze Szkoły Podstawowej nr 92 i 267 oraz atrakcyjne gry i konkursy na najwytrwalszego tancerza i tancerkę, najdłuższy pociąg czy najciekawszy strój. Dużo śmiechu towarzyszyło również zabawie w tzw. gorące krzesła oraz podczas tańczenia „kaczuszek”.

Strony