Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz

Kierownik Działu: Urszula Wasilewska
Telefon: (22)  82 569 28 43
E-mailurszula.wasilewska@ops-zoliborz.waw.pl
Adres: ul. Dembińskiego 3; 01-644 Warszawa    
Telefony do pracowników: (22) 569 28 44 , (22) 569 28 45, (22) 569 28 46
 

Zakres działań:

  1. obsługa komputerowej bazy w celu realizacji świadczeń  z pomocy społecznej dla klientów Ośrodka,
  2. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień z zakresu pomocy społecznej oraz potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
  3. przygotowywanie list obiadowych i talonowych,
  4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego,
  5. sporządzanie zaświadczeń  o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w celu  przedłożenia wskazanym podmiotom oraz w celu uzyskania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie,
  6. nadzór nad realizacją umowy na organizowanie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu ,
  7. sporządzanie  sprawozdań finansowych ,
  8. prowadzenie bieżącej składnicy akt.