Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w formie realizacji talonów podlegających wymianie w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy Żoliborz na artykuły żywnościowe oraz higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

Strony