Zespół Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Elżbieta Matak
Telefon: 22 5692812
Email: elzbieta.matak@ops-zoliborz.waw.pl
Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

Zakres działań:

 1. Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym stanowiącym załącznik dzielnicowy do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i obsługi finansowo – księgowej Ośrodka.
 3. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla GUS, sprawozdań finansowych, sprawozdawczości opisowej.
 4. Opracowywanie projektów planów finansowych.
 5. Prowadzenie windykacji należności.
 6. Analiza dokumentów przedkładanych do wstępnej kontrasygnaty.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.
 8. Prowadzenie gospodarki kasowej Ośrodka:
  1. przyjmowanie odpłatności za usługi i obiady,
  2. wypłacanie zasiłków,
  3. wydawanie kart obiadowych, talonów do sklepu,
  4. obsługa kasowa pracowników Ośrodka.

Kasa, pokój nr 9, czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 900 – 1300.
Ostatniego dnia roboczego miesiąca kasa nieczynna.
Wydawanie talonów do sklepu, w kasie pokój nr 9, w każdy wtorek i piątek w godz.: 900 – 1300.
Wydawanie talonów obiadowych, w kasie pokój nr 9, na następny miesiąc w dniach od 20 do 28 dnia miesiąca w godz.: 9.00 – 13.00.