Pomoc dla osób bezrobotnych

IlustracjaOsobom bezrobotnym proponujemy:

 • konsultacje indywidualne,
 • wsparcie, porady i informacje o miejscach i formach pomocy dla osób bezrobotnych,
 • indywidualne szkolenia z zakresu obsługi komputera w zakresie poszukiwania pracy za pośrednictwem Internetu,
 • pomoc w redagowaniu CV, listów motywacyjnych, własnych ogłoszeń „ szukam pracy”
 • udział w Programie PAI – Aktywizacja i Integracja realizowanym we współpracy z Urzędem Pracy,
 • możliwość uzyskania informacji o projektach kierowanych do osób bezrobotnych.

Pośrednictwo pracy

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy proponujemy ofertę Agencji Pośrednictwa Pracy:

 • dostęp do codziennych ogłoszeń o prace,
 • oferty prac stałych i tymczasowych,
 • korzystanie z komputera, Internetu, xero, telefonu,
 • pomoc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Agencja Pośrednictwa Pracy mieści się w siedzibie Ośrodka, pokój nr 5 na parterze, czynna dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 10.00, tel. 22 56 92 856.

Pomoc jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,  we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy ,  od września do listopada 2017 r.- po raz kolejny będzie realizował  Program prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace wykonywane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo łącznie 40 godzin w miesiącu dla każdego uczestnika. Podczas uczestnictwa w Programie osobie bezrobotnej przysługiwać będzie świadczenie w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne będą realizowane przez osoby bezrobotne:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,
 • w żoliborskich placówkach oświatowych,
 • w Środowiskowym Domu Samopomocy.