Pomoc dla osób bezdomnych

Ustawa o pomocy społecznej definiuje  osobę bezdomną jako „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.”

Osoby bezdomne przebywające na terenie Dzielnicy Żoliborz  mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych  - zgodnie z aktualnym miejscem pobytu.

Osoby bezdomne mogą zostać objęte  indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

 Mogą również  uzyskać następującą pomoc:

 1. W formie pracy socjalnej między innymi w:
  1. uzyskaniu miejsca w schronisku lub noclegowni,
  2. wyrobieniu dowodu osobistego,
  3. uzyskaniu pomocy medycznej,
  4. podjęciu leczenia odwykowego,
  5. załatwianiu spraw urzędowych,
  6. poszukiwaniu pracy,
  7. rozwiązaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych,
  8. poradnictwa prawnego, psychologicznego;
 2. Pomoc rzeczową:
  1. w formie obiadów,
  2. skierowanie do magazynu po żywność, odzież, środki czystości;
 3. Pomoc finansową;
 4. Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,  finansowanych ze środków publicznych ( na okres 90 dni).

 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987

 

Punkty pomocy dla osób bezdomnych

Warszawa przygotowana na mrozy

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Punkty pomocy dla osób bezdomnych (pdf)69.58 KB