Program “Pomagam, nie daję”

Celem Programu jest przeciwdziałanie  zawodowemu żebractwu, jako istniejącej patologii społecznej, zwłaszcza  wykorzystywaniu dzieci do nieuczciwego procederu ”naciągania na jałmużnę”.

Program „Pomagam, nie daję” jest  realizowany we współpracy ze Strażą Miejską.

Pracownicy Ośrodka  wspólnie z funkcjonariuszami Straży miejskiej  przeprowadzają patrole  w miejscach, gdzie najczęściej można spotkać osoby żebrzące - przy  żoliborskich parafiach:  Św. Stanisława Kostki -przy ul. Hozjusza 2, Dzieciątka Jezus - przy ul. Czarnieckiego 15 , pw. Matki Bożej Królowej Polski - przy ul. Gdańskiej 6a, pw. Św. Jana Kantego - przy ul. Krasińskiego 31 oraz  w przejściach podziemnych  przy stacjach metra: Marymont i Plac Wilsona. Ze wszystkimi osobami żebrzącymi pracownicy  przeprowadzają  rozmowy w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej, określenia przyczyn żebrania i wskazania miejsc gdzie mogą uzyskać pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej.