Partnerstwo „ Marymont- Kaskada”

Galeria: 

Partnerstwo powstało w maju  2013 roku i działa w rejonie ulic: Mickiewicza – Trasa AK-Słowackiego -Potocka.

Partnerzy:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” – Ognisko Marymont ,Komisariat Policji Warszawa Żoliborz ,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Żoliborz, Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Publiczna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,  Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9,  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Stowarzyszenie BORIS , Stowarzyszenie Marii Kazimiery 18/26, Straż Miejska Żoliborz-Bielany Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz.

Podejmowane  działania na rzecz społeczności lokalnej

W odpowiedzi na ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców i zebrane zgłoszenia - dotyczące miejsc niebezpiecznych i zaniedbanych w rejonie działania Partnerstwa, podjęte zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki w rejonie Marymont-Kaskada.

Organizowane są festyny  i pikniki rodzinne, spotkania przedświąteczne dla mieszkańców  (Marymonckie Mikołajki, spotkanie dla mieszkańców z okazji Świąt Wielkanocnych w Parafii Matki Bożej Królowej Polski). W ramach partnerstwa w 2015 roku odbyło się 8 spotkań roboczych. Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 9, przy ul. Paska 10 odbyło się spotkanie integracyjno-aktywizujące dla mieszkańców - Piknik Sąsiedzki pod hasłem „Marymonckie Talenty”. W pikniku udział wzięło ok. 150 osób. We wrześniu odbył się  piknik żoliborskich partnerstw lokalnych na terenie „Parku Kaskada”. W pikniku wzięło udział około 60 osób. Partnerstwo Marymont - Kaskada  wspólnie z Partnerstwem Żoliborz Oficerski zorganizowały spotkanie dla mieszkańców Żoliborza  z okazji świąt Bożego Narodzenia.