Partnerstwo „ Marymont- Kaskada”

Galeria: 

Partnerstwo powstało w maju  2013 roku jako inicjatywa Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 9, Ogniskiem Marymont i Wypożyczalnią nr 111 Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Żoliborz.

Zasięgiem  działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Mickiewicza, Trasy AK, Słowackiego, Potockiej, w tym Park Kaskada. Partnerstwo lokalne utworzone zostało w celu  wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania  działań na rzecz aktywności społecznej  i integracji mieszkańców. Dodatkowo w odpowiedzi na ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców i zebrane zgłoszenia - dotyczące miejsc niebezpiecznych i zaniedbanych w rejonie działania Partnerstwa, podjęte zostały działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki w rejonie Marymont-Kaskada.

Partnerzy:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” – Ognisko Marymont, Komisariat Policji Warszawa Żoliborz,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Ośrodek Sportu i Rekreacji Żoliborz, Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Publiczna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Mieszkańcy, Radni Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9,  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie Żoliborz Demokratyczny, Stowarzyszenie Marii Kazimiery, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Straż Miejska Żoliborz-Bielany, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Uniwersytet III Wieku, Miejsce Aktywności Lokalnej, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Żoliborz.