Partnerstwo „Żoliborz Oficerski”

Partnerstwo powstało w listopadzie  2013 roku z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, ZGN, Gimnazjum nr 55 (obecnie SP nr 392) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Partnerstwo lokalne utworzone zostało w celu  wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania  działań na rzecz aktywności społecznej  i integracji mieszkańców.

Zasięgiem  działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Krajewskiego, Gen. Zajączka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie.

Partnerzy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 20 , Centrum Wspierania  Rodzin „ Rodzinna Warszawa” – pedagodzy podwórkowi , Fundacja „ Nagle Sami”, Szkoła Podstawowa nr 392, Komisariat Policji Warszawa- Żoliborz, Mieszkańcy , Muzeum Katyńskie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy  Żoliborz , Przedszkole nr 132, Radni Dzielnicy Żoliborz, Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa  Ognisko V , Stowarzyszenie BORIS , Stowarzyszenie Żoliborzan, Stowarzyszenie Żoliborz Demokratyczny, Uniwersytet III wieku, Straż Miejska V Oddział Terenowy, Targ Śniadaniowy,  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ZGN dla Dzielnicy Żoliborz, Zespół Szkół Specjalnych nr 100, SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, Świetlica Środowiskowa, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.