Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Partnerstwo powstało w październiku 2014 roku jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. W wyniku rozmów z lokalnymi partnerami ustalono, iż istnieje potrzeba zawiązania kolejnego partnerstwa w rejonie Sadów Żoliborskich. Partnerstwo lokalne utworzone zostało w celu  wspólnego rozwiązywania określonych problemów lokalnych oraz podejmowania  działań na rzecz aktywności społecznej  i integracji mieszkańców.

Zasięgiem  działania obejmuje rejon w obszarze ulic: Włościańską, Słowackiego, Popiełuszki i Broniewskiego.

Partnerzy:

Administracja WSM Żoliborz III, Galeria Żoliborz, Komisariat Policji Żoliborz, Dom Seniora "Piękny Brzeg", Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Mieszkańcy,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy , Parafia św. Jana Kantego, Pawilon Kulturalny, Rada Nadzorcza WSM Żoliborz II, Rada Osiedla WSM Żoliborz III,  Radni Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Stowarzyszenie BORIS,  Stowarzyszenie „Park Sady Żoliborskie”, Stowarzyszenie Żoliborz Demokratyczny, Uniwersytet III Wieku, Straż Miejska Żoliborz-Bielany , Szkoła Podstawowa nr 267, Szkoły Podstawowej nr 391, ZGN Żoliborz, Zespół Szkół nr 54, Zespół Szkół Samochodowych i Liceum nr 3, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Paladynat Sp. z o.o., "Sklep Zoogroda".