Partnerstwo „Sady Żoliborskie”

Powstało w październiku 2014 roku  jako czwarte żoliborskie partnerstwo lokalne. Działa        w rejonie  ograniczonym ulicami : Włościańską – Słowackiego- Popiełuszki – Broniewskiego

Partnerzy:

Administracja WSM Żoliborz III, Agmaco- hurtownia, pasmanteria, Psi Salon,Centrum Rozwoju i Zabawy „Skarbnica Talentów”, Galeria Żoliborz, Komisariat Policji Żoliborz, Mieszkańcy ,  Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy , Parafia św. Jana Kantego, Pawilon Kulturalny, Rada Nadzorcza WSM Żoliborz II, Rada Osiedla WSM Żoliborz III ,  Radni Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego, Stowarzyszenie BORIS  Stowarzyszenie „Park Sady Żoliborskie”, Straż Miejska Żoliborz -Bielany , Szkoła Podstawowa nr 267,  ZGN Żoliborz, Zespół Szkół nr 53, Zespół Szkół Samochodowych i Liceum nr 3, Żłobek nr 24.

Podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnej:

 Organizowane  były  pikniki rodzinne , spotkania wielkanocne i wigilijne  dla mieszkańców , Kiermasze Świąteczne , wspólne dekorowanie choinek „ Sąsiedzka choinka”, spotkanie dotyczące  budżetu partycypacyjnego. W  2015 roku odbyło się 8 spotkań członków partnerstwa. 

Partnerstwo było współorganizatorem spotkania wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego   dla mieszkańców w  Galerii Żoliborz (opisanego - w partnerstwie "Nasz  Żoliborz IV").

Zorganizowane zostało również spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców, na którym przybliżono możliwości realizacji działań lokalnych i sposobów ich finansowania w ramach budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej , wzięło w nim udział blisko 40 osób. Partnerstwo było współorganizatorem koncertu kolęd dla mieszkańców w  Galerii Żoliborz (opisanego- w partnerstwie "Nasz  Żoliborz IV").