Kufer pełen bajek

Galeria: 

W kwietniu seniorzy uczestniczący w projekcie „Kufer pełen bajek” odwiedzili Przedszkola 130 i 131 z warszawskimi legendami „Bazyliszek” oraz „Złota kaczka”. Te międzypokoleniowe spotkania odwołujące się tekstami do polskiej tradycji piśmienniczej były ciekawymi wydarzeniami edukacyjnymi zarówno dla dzieci jak i dla seniorów.