Spotkanie partnerów wspierających rodziny zagrożone marginalizacją społeczną

25 kwietnia 2018 r. odbyło się, z udziałem Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, spotkanie żoliborskich partnerów wspierających rodziny z problemami funkcjonowania.

Uczestnicy omawiali zasady współpracy z kuratorami i sądem w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin oraz procedury właściwe dla spraw
w sądzie rodzinnym.

Kolejne spotkanie partnerów zostało zaplanowane na czerwiec br.