Seniorzy na dożynkach

Galeria: 

Na zaproszenie Wójta Gminy Bodzechów  grupa seniorów z Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów uczestniczyła w Gminnych Dożynkach, które odbyły się 2 września w Szwarszowicach. Uroczystość rozpoczęła się  korowodem pięknych wieńców dożynkowych, oraz Mszą św. w intencji rolników. Następnie wystąpiły zespoły kół gospodyń wiejskich z terenu gminy z prezentacją dorobku artystycznego. Było to kolejne udane spotkanie żoliborskich i bodzechowskich seniorów, które uwieńczone było integracją i aktywizacją.