Wolontariat w OPS

    Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy serdecznie zaprasza osoby dobrej woli, empatii, zainteresowanych losem osób samotnych, starszych, potrzebujących, dysponujące czasem wolnym do pełnienia roli wolontariusza przy realizacji Programu Wolontariat w OPS. Program ma na celu wsparcie i zaangażowanie seniorów poprzez włączenie się w działania na rzecz seniorów w ośrodkach wsparcia, klubach seniora i społeczności lokalnej.

 

Warunkiem udziału w Programie Wolontariat jest ukończenie 18 r.ż.

Działania realizowane w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Kontakt: Koordynator Programu Wolontariat

Marta Badowska-Florkowska

Telefon: (22) 56-92-856

e-mail: marta.florkowska@ops-zoliborz.waw.pl

Informacje:  OPS Żoliborz ul. Dembińskiego 3 pok. nr 5, pon.-pt. w godz.8.00-16.00 pok. nr 5

 

Serdecznie zapraszamy!