Spotkanie z mieszkańcami Partnerstwo - Marymont Kaskada

Galeria: 

W czwartek 4 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. J. Ch. Paska 10 odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Organizatorem spotkania było Partnerstwo Marymont-Kaskada. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi pomysłami dotyczącymi zagospodarowania ogólnodostępnej przestrzeni w aspekcie integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Jedne z ciekawszych propozycji dotyczyły utworzenia nowej przestrzeni z elementami parku sensorycznego, co mogłoby ułatwić integrację z osobami niepełnosprawnymi oraz utworzenia nowego, wspólnego placu rekreacji dla seniorów i młodzieży. Pozostałe pomysły dotyczyły rozwiązań infrastrukturalnych, zieleni i małej architektury. Gościem spotkania była pomysłodawczyni projektu do budżetu partycypacyjnego dotyczącego Parku Marymont-Kaskada. Mieszkańcy wystąpili z inicjatywą zorganizowania kolejnego spotkania. Wspólnie ustalono, że spotkanie odbędzie się po ogłoszeniu kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.