Koperta życia

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zachęca:

Zdecyduj się na  „Kopertę Życia”

 

„Koperta życia” to pilotażowy program realizowany przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rzecz samotnie zamieszkałych, starszych mieszkańców Żoliborza- seniorów w wieku powyżej 60 roku życia.

Jego celem jest uświadomienie mieszkańców  o znaczeniu posiadania, w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia  życia lub zdrowia. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny

Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

 „Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób.

W skład „ Koperty Życia” wchodzą:

  • Plastikowa  koperta
  • Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia.
  • Magnes na lodówkę za pomocą, którego przymocowujemy w.w. kopertę  na lodówkę
  • Naklejka na lodówkę (alternatywa dla osób, które nie mają możliwości przyczepienia magnesu do lodówki. Naklejka  informuję  służby medyczne o istnieniu karty informacyjnej, która umieszczona jest wewnątrz lodówki).
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w „ Karcie Informacyjnej”

Instrukcja dla „ Koperty Życia”

  • Przeczytaj dokładnie Kartę informacyjną i wypełnij ją DRUKOWANYMI  LITERAMI.
  • Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu  poproś o złożenie podpisu
  • Wypełniona Karta informacyjna’ powinna zostać podpisana - własnoręcznym czytelnym podpisem - w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych w niej danych i powinna być przechowywana w miejscu, które jest w każdym domu i zarazem  łatwo dostępne to jest w lodówce.
  • Kopertę życia umieść na lodówce za pomocą dołączonego do zestawu magnesu lub (jeżeli nie ma możliwości przyczepianie magnesu na lodówkę) wewnątrz lodówki na górne półce, następnie na lodówkę przyklej  naklejkę, celem informacji dla służb ratunkowych, że karta informacyjna znajduje się wewnątrz.

„Koperty życia” dystrybuowane są w Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy ul. Elbląskiej 35 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy ul. Dembińskiego 3.

Należy pamiętać o tym, aby dane w „Kopercie życia” były zawsze aktualne !