Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

W 2019 roku dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują następujące koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

 1. W dniach 1.02.2019 r. - 31.01.2020 r. - koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 17,53 zł;
 2. W dniach 1.02.2019 r. - 31.01.2020 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 24,54 zł;
 3. W dniach 14.01.2019 r. – 31.12.2019 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  wynosi 32,00 zł;
 4. W dniach 1.01.2019 r. – 31.10.2019 r. - koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady” wynosi 11,59 zł;
 5. W dniach 1.01.2019 r. – 31.05.2019 r. koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi:
  1. łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego - 15,20 zł
  2. koszt śniadania – 5,80 zł
  3. koszt obiadu dwudaniowego – 9,40 zł
 6. W dniach 1.01.2019 r. – 31.05.2019 r. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji wynosi 9,40 zł;
 7. W dniach 1.01.2019 r. – 31.05.2019 r. koszt jednego obiadu w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 7,00 zł.