Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

W 2021 roku dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują następujące koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

 1. W dniach 1.02.2020 r. - 31.01.2022 r. - koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 17,53 zł.;
 2. W dniach 1.02.2020 r. - 31.01.2022 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi - 24,54 zł.;
 3. W dniach 2.01.2021 r. – 31.12.2021 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi – 36,00 zł.;
 4. W dniach 2.11.2019 r. – 31.10.2021 r. - koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady” wynosi - 13,90 zł.;
 5. W dniach 14.06.2021 r. – 31.05.2022 r. koszt usługi podstawowej w  Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi:
    -  łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego – 15,80 zł
    -  koszt śniadania – 6,00 zł
    -  koszt obiadu dwudaniowego – 9,80 zł.”
 6. W dniach 14.06.2021r. – 31.05.2022 r. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu  Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji wynosi -  9,80 zł;” 
 7. W dniach 14.06.2021 r. – 31.05.2022 r. koszt obiadu jednodaniowego w Środowiskowym Domu  Samopomocy wynosi – 12,00 zł.”