Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

W 2020 roku dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują następujące koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

 1. W dniach 1.02.2020 r. - 31.01.2022 r. - koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 17,53 zł.;
 2. W dniach 1.02.2020 r. - 31.01.2022 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi - 24,54 zł.;
 3. W dniach 2.01.2020 r. – 31.12.2020 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi – 35,79 zł.;
 4. W dniach 2.11.2019 r. – 31.10.2021 r. - koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady” wynosi - 13,90 zł.;
 5. W dniach 01.06.2019 r. – 31.05.2020 r. koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi:
  1. łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego - 18 zł.;
  2. koszt śniadania – 7,00 zł.;
  3. koszt obiadu dwudaniowego – 11,00 zł.;
 6. W dniach 01.06.2019 r. – 31.05.2020 r. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji wynosi - 11,00 zł.;
 7. W dniach 01.06.2019 r. – 31.05.2020 r. koszt obiadu jednodaniowego w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi – 8,50 zł.