Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują następujące koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

 1. W dniach 1.02.2022 r. – 30.06.2023 r. - koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,40 zł.;

 2. W dniach 1.02.2022 r. – 30.06.2023 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi – 27,16 zł.;

 3. W dniach 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi – 43,60 zł.;

 4. W dniach 01.03.2023 r. – 31.10.2023 r. - koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze wynosi – 16,28 zł.;

 5. W dniach 01.06.2023 r. – 31.05.2024 r. koszt usługi podstawowej w  Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi:

  1. łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego – 26,80 zł

  2. koszt śniadania – 10,50 zł

  3. koszt obiadu dwudaniowego – 16,30 zł.”

 6. W dniach 01.06.2023 r. – 31.05.2024 r. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji wynosi - 16,30 zł;

 7. W dniach 01.06.2023 r. – 31.05.2024 r. koszt obiadu jednodaniowego w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi – 12,50 zł.

 8. W okresie od 01.01.2023 r.- do 31.12.2023 r. koszt gorącego posiłku realizowanego do miejsca zamieszkania beneficjentów Ośrodka wynosi- 18,14 zł.