Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Od 01 października 2018 r. dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

  1. koszt 1 godziny usług opiekuńczych  do dnia  31 stycznia 2019 r.  wynosi 17,53 zł;
  2. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych do dnia 31 stycznia 2019 r. wynosi – 24,54 zł;
  3. koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi - 29,88 zł;
  4. koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze „Sady” do dnia  31 października 2019 r. wynosi 11,59 zł;
  5. koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów do 31 maja 2019 r. wynosi:

        a. łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego -15,20 zł
        b. koszt śniadania – 5,80 zł
        c. koszt obiadu dwudaniowego – 9,40 zł

  1. koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg" i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów  do dnia 31 maja 2019  r. wynosi - 9,40 zł;     
  2. Koszt jednego obiadu  w Środowiskowym Domu Samopomocy do dnia 31 maja 2019 r. wynosi – 7,00 zł.