Koszty jednostkowe usług socjalnych dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy obowiązują następujące koszty jednostkowe usług socjalnych w poniższych wysokościach i okresach:

 1. W dniach 1.09.2023 r. – 30.06.2025 r. - koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,40 zł.;
 2. W dniach 1.02.2022 r. – 30.09.2023 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 27,16 zł.;
 3. W dniach 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 43,60 zł.;
 4. W dniach 2.11.2023 r. - 31.10.2024 r. - koszt jednego obiadu wydawanego w ramach talonów realizowanych w barze wynosi 18,50 zł.;
 5. W dniach 1.06.2023 r.- 31.05.2024 r. - koszt usługi podstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi:
  1. łączny koszt śniadania i obiadu dwudaniowego – 26,80 zł
  2. koszt śniadania – 10,50 zł
  3. koszt obiadu dwudaniowego – 16,30 zł
 6. W dniach 1.06.2023 r. - 31.05.2024 r. – koszt usługi ponadpodstawowej w Domu Seniora „Piękny Brzeg” i Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów wynosi 16,30 zł;
 7. W dniach 1.06.2023 r. - 31.05.2024 r. – koszt obiadu jednodaniowego w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 12,50 zł;
 8. W okresie 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r. koszt gorącego posiłku realizowanego do miejsca zamieszkania beneficjentów Ośrodka wynosi 18,14 zł.