Przechadzki z nordic walking

Galeria: 

Uczestnicy Żoliborskiego Centrum doceniają zalety spacerów nordic walking. Dzięki kijkom seniorzy w sposób przyjemny, łatwy i bezpieczny mogą razem maszerować i zachwycać się zielonym Żoliborzem. Wszystko to sprawia, że spacery także są bardzo atrakcyjną formą aktywności ruchowej.