Spotkania świąteczne dla mieszkańców

Galeria: 

Żoliborskie Partnerstwa Lokalne zorganizowały w grudniu cztery spotkania świąteczne dla mieszkańców:

Partnerstwo Dla Rudawki i Zatrasia w Klubie osiedlowym „Szafir”. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym ubieraniem choinki oraz śpiewaniem kolęd przez dzieci z Przedszkola nr 87, Przedszkola nr 288 oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Odbył się koncert kolęd w Klubie „Szafir”. Do wspólnego śpiewania, oprócz mieszkańców i dzieci przyłączyli się seniorzy z Klubu Seniora na ul. Elbląskiej.

Partnerstwo Żoliborz Oficerski w Szkole Podstawowej nr 392. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym ubieraniem choinki przez mieszkańców oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 392 , Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 oraz Seniorów z Klubu Seniora „Promyk”. Koncert kolęd poprzedził występ Seniorów z Uniwersytetu III Wieku, którzy wspólnie z widownią zaśpiewali znane i lubiane kolędy.  

Partnerstwo Marymont-Kaskada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9. Pracownicy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz przygotowali pastorałkę, która wzbudziła bardzo pozytywne reakcje wśród wychowanków Ośrodka oraz gości. 

Partnerstwo Sady Żoliborskie w Galerii Żoliborz. Świąteczne spotkanie z mieszkańcami rozpoczęło się od występu Chóru Mały Wiwat ze Szkoły Podstawowej nr 92. Wystąpiła Pani Wiesława Kaszewska z Klubu Seniora „Promyk” oraz „Zespół Bezimienni” i chór „Melodynki” ze Szkoły Podstawowej nr 267. Na świąteczne warsztaty zaprosili mieszkańców: samorząd uczniowski z SP nr 267, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, seniorzy z Klubu Seniora „Promyk”, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy Auchan.