Rozeznanie cenowe na usługi medyczne dla pracowników Ośrodka w zakresie medycyny pracy (unieważnione)