Zapytanie ofertowe na dostawę środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych (unieważnione)