Zmiany w realizacji wypłat świadczenia Dobry Start (300+) od lipca 2021 roku

** Infografika, zawartość w formie tekstu pod przytoczonymi linkami instytucji **Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje o programie na stronie ZUS

Informacje o programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej