Nowy defibrylator w Ośrodku

W ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 „Defibrylatory dla Żoliborza- bezpieczny mieszkaniec” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy otrzymał z Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy automatyczny defibrylator AED do ratowania życia ludzkiego.

Defibrylator stosowany jest m.in.: w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie za pomocą poleceń głosowych prowadzi osobę wykonują odpowiednie czynności przez procedurę bezpiecznej defibrylacji. Ponadto pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni z obsługi urządzenia oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.