Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Od 1 września 2021 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wnioski można składać do 15 września 2021 r.

Należy wybrać właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz. Wypełniając wniosek zapoznaj się z instrukcją jego wypełnienia.

Stypendium szkolne
Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkoła.

Zasiłek szkolny
może być przyznany uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

 

 

UWAGA:

►Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 zaleca się ograniczenie osobistego kontaktu z pracownikami Ośrodka.

► W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego 22 569 28 00.