Program Asystent Rodziny na rok 2021

W ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy skorzystał z dofinansowania do dodatków do wynagrodzenia trzech asystentów rodziny.