Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2015 r.

Galeria: 

10 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8 odbyły   się uroczyste  obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W spotkaniu udział wzięli wolontariusze , między innymi  młodzież  z żoliborskich szkół  oraz seniorzy , którzy  świadczą bezinteresowną pomoc na rzecz beneficjentów Ośrodka, jak również  pomagają akcyjnie podczas przedsięwzięć  organizowanych przez  Ośrodek oraz żoliborskie partnerstwa lokalne. Uroczystość rozpoczął Pan Michał Jakubowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Historię                i rozwój wolontariatu w Polsce przedstawiła  Pani Anna Łukawska- Adamczyk ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Program Wolontariat w OPS zaprezentowała   Pani Grażyna Ring.   Pan Łukasz Zbroszczyk ,wolontariusz i podróżnik opowiadał o swoich podróżach, podczas których świadczył prace wolontarystyczne na rzecz mieszkańców danego kraju czy regionu. Uroczystość umilił koncert poezji śpiewanej z tematycznymi piosenkami  Sergiusza Stańczuka.

Wolontariusze ,  którzy szczególnie wyróżnili się w pracy wolontarystycznej otrzymali statuetki . Wyróżnionych zostało 7  wolontariuszy : Pan Rafał Woźniak , Pani Julia Sołyga,  Pan Władysław Markowski, Panie  Dagmara i Martyna Melosik, Pani Zofia Kieliszek, Pan Marek Jagoda.

Wyróżniono także żoliborskie  placówki oświatowe:

  • Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
  • Gimnazjum nr 53 im. Stefanii Sempołowskiej
  • Zespół Szkół nr 54
  • Zespół  Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Ponadto Pani Małgorzata Bortko p.o Dyrektora Środowiskowego Domu  Samopomocy wyróżniła wolontariuszy angażujących się w pomoc na rzecz uczestników placówki.