Szachy na Promyka

Galeria: 
**Gra seniorów w szachy**
**Gra w szachy**
**Nauka gry w szachy**
**Szachy na Promyka**
**Wolontariusz i seniorzy**

Spotkania w Klubie Seniora „Promyk” od zawsze cechuje różnorodność. Tym razem, wspólnie z wolontariuszami  https://www.facebook.com/ochotnicywarszawscy w ramach projektu „Warszawskie Partnerstwa dla Wolontariatu”, seniorzy rozegrali kilka partii szachów. Każdą grę poprzedził krótki instruktaż w zakresie poruszania się poszczególnymi pionkami na planszy. Młodzi szachiści, uczniowie żoliborskiej Szkoły Podstawowej nr.  392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”, zwracali uwagę na możliwość przyjęcia różnych strategii, od których zależy dalszy przebieg gry. Wolontariusze opowiadali również o swoich sukcesach w turniejach szachowych oraz o pasji do gier planszowych. Zapowiedzieli także chęć ponownych wizyt i wspólnych gier z seniorami.