Kino na Promyka

Galeria: 
** Seniorzy oglądają film **

W trakcie zeszłorocznego spotkania z mieszkańcami, z rejonu Żoliborza Oficerskiego oraz Kępy Potockiej, pojawiło się zapotrzebowanie na organizowanie wydarzeń kulturalnych realizowanych blisko mieszkańców. Teatr czy kino są często niedostępne dla osób starszych/niepełnosprawnych nie tylko dlatego, że są to kosztowne aktywności, ale także dlatego, że dotarcie do danego miejsca okazuje się trudne np. dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Stąd w ramach spotkań w Klubie Seniora „Promyk” rozpoczęliśmy cykl pokazów filmowych pod hasłem „Kino na Promyka”. Seniorzy, mieszkańcy pobliskich bloków, będą mogli w komfortowych warunkach, obejrzeć nowości światowego kina, bez konieczności pokonywania dużych odległości.

Na premierowym spotkaniu oglądaliśmy film pt. „Skłodowska”, poświęcony życiu i dokonaniom Marii Skłodowskiej-Curie. Poznaliśmy jej zmagania z przeciwnościami ówczesnego, zdominowanego przez mężczyzn, świata nauki, efekty wielu lat pracy i doświadczeń fizyko-chemicznych, prowadzonych wspólnie z mężem Piotrem Curie. Film przedstawił także długofalowe skutki odkryć naukowych – zarówno te pozytywne, wykorzystywane w lecznictwie (np. aparaty RTG), jak i negatywne (zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę). Nieszablonowy scenariusz i ciekawa historia sprawiły, że film zakończył się owacjami seniorów oraz licznymi dyskusjami o życiu i dokonaniach bohaterki.